Menü Kapat

BACALARIN YASAL TEMİZLENME SÜRELERİ

Yasal Dayanak ise ;

Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

21/10/2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği

ile 19/12/2007 tarih ve 26375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Baca ve yağlı kanalların temizleme periyotları ;

Sıvı (Mazot , fuel-oil vb.) ve katı yakıt (odun,kömür vb.) ile ısıtılan binaların yakıt depoları kazan ve bacaları yılda en az altı ayda bir defa temizlenir.

LPG ve Doğalgaz kullanılmış olsa sahi tüm bacalarda ; otel , lokanta ,restaurant ve yemek fabrikası gibi yerlerde yılda en az dört ayda bir temizlenmesi gerekmektedir.

Sobalarda odun ve kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir bacalar iki ayda bir temizlenir. (borular kullanıcıları kendileri tarafından temizlenebilir.)

 

                 Baca ve yağlı kanal temizleme belgesi almayan gerçek veya tüzel kişilerin temizleme işi yapmaları yasaktır.

 Temizlik yapan firmanın ve işyerindeki kirlilik yüküne bağlı olarak ilgili firmanın vereceği rapora göre bu süre kısalabilir.c

Lisanslı temizlik firmasının tutulan raporda Belirtmiş olduğu süreler içerisinde oluşan yangınlardan temizlik yapan firma sorumludur.

 

×

Merhaba

Aşağıdaki Müşteri Hizmetlerine tıklayarak Whatsapp tan iletişime geçebilirsiniz.

× Whatsapp İletişim